Ostutingimused

 

 1. Mõisted

1.1. Shop.yamahakeskus.ee veebipood – internetiaadressil http://shop.yamahakeskus.ee opereeriv veebipood, mille omanik on Müüja ärinimega Larsen Kaubanduse OÜ reg nr. 10260630 (edaspidi ka Veebipood)

1.2. Klient – Veebipoes ostu sooritanud füüsiline- või juridiiline isik.

1.3. Müüja – Veebipoes tooteid müüv ettevõte, mis vastutab toote kohaletoimetamise ja kvaliteedi eest.

2. Ostutingimuste kehtivus

2.1. Ostutingimused kehtivad Veebipoe Kliendi ja Müüja vahel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

2.2. Ostutingimused on koostatud heas usus ja ei ole vastuolus Eesti Vabariigi kehtivate seadustega.

2.3. Veebipood jätab endale õiguse käesolevaid ostutingimusi muuta, teavitamata muudatustest kolmandaid osapooli. Muudetud ostutingimused jõustuvad nende avalikustamise hetkest.

2.4. Müüjal on õigus muuta veebipoes müüdavaid tooteid, nende kirjeldusi ja hindasid teavitamata sellest kolmandaid osapooli. Nimetatud muudatused jõustuvad nende avalikustamise hetkest. Kui Klient on edastanud tellimuse enne muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse sooritamise hetkel kehtinud tingimused v.a juhul kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2.5. Käesolevad ostutingimused on aluseks Kliendi ja Müüja vaheliste õigussuhete reguleerimisel. Tellimust tehes, nõustub Klient, et on tutvunud käesolevate ostutingimustega ja nõustub nendega.

3. Veebipoe hinnakiri

3.1. Veebipoes müüdavate toodete hinnad sisaldavad käibemaksu ja on kuvatud eurodes ning ei sisalda kohaletoimetamise tasu.

3.2. Kauba kohaletoimetamise hinnad on tellimuse põhised ja sõltuvad Kliendi poolt valitud tarneviisist.

3.2.1. Eesti Post AS ELS kulleri vahendusel toodete kohaletoimetamise hind on 4,79 EUR. Hind sisaldab käibemaksu.

3.2.2. DPD Eesti AS kulleri vahendusel toodete kohaletoimetamise hind on 4,47 EUR. Hind sisaldab käibemaksu.

3.2.3. SmartPOST OÜ pakiautomaatide vahendusel toodete kohaletoimetamine on 3.60 EUR. Hind sisaldab käibemaksu.

3.3. Veebipood jätab endale õiguse muuta pakutavaid tarneviise ja korrigeerida nende maksumust.

4. Kauba tellimine ja maksmine

4.1. Tellimus vormistatakse Kliendi poolt koostatud Ostukorvi põhjal

4.2. Ostukorvi lisab Klient Veebipoes müüdavaid tooteid

4.3. Ostukorvis saab Klient kustutada tooteid ja muuta nende koguseid

4.4. Ostukorvis sisalduvad tooted ei kohusta Klienti veel tasuma, kuna sellel ajahetkel ei ola tellimus vormistatud

4.5. Tooted, millised on lisatud Ostukorvi, ei ole broneeritud Ostukorvi koostanud Kliendile s.t tooted on samal ajal müügis kolmandatele isikutele.

4.6. Tellimuse vormistamiseks peab Klient klikkima Ostukorvis olevale nupule “Vormista ost”. Seejärel määrab Klient arveldusandmed, tarneviisi ja tarneandmed. Klient veendub veelkord tellimuse korrektsuses, tutvub ja nõustub lepingutingimustega ning klikib nuppu “Vormista tellimus”.

4.7. Hetkest, mil Klient vajutab nuppu “Vormista tellimus” broneeritakse Kliendile tellimuses olevad tooted. Veebipood tekitab automaatselt tellimuskinnituse ja edastab selle arveldusandmetes määratud e-posti aadressile.

4.8. Tellimuskinnitus sisaldab tellitavaid tooteid ja nende maksumusi, valitud tarneviisi ja selle maksumust ning pangaülekande tegemiseks vajalikke andmeid.

4.9. Tellimuskinnitus kehtib 2 päeva selle tekkimise hetkest. Kui kahe (2) päeva jooksul ei ole tellimuskinnituses määratud arveldusarvele laekunud tasu tellimuse eest, siis tooted vabastatakse broneeringu staatusest.

5. Tellimuse staatused

5.1. Kui Klient on Veebipoes sooritanud tellimuse, siis tellimus on staatuses “Makse ootel”

5.2. Kui Klient on tasunud tellimuskinnituse alusel 100% tellimuse maksumusest, siis muudab tellimuse staatuse ühe (1) päeva jooksul “Tarne ootel” staatusesse. Kliendile saadetakse sellekohane e-maili teavitus.

5.3. Kui kaup on saabunud lattu, komplekteeritud ja seejärel postitatud, siis muudab Müüja tellimuse “Postitatud” staatusesse. Kliendile saadetakse sellekohane e-mail.

6. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

6.1. Müüja pakendab määratud tähtaja jooksul tellitud tooted ja edastab vastavalt valitud tarneviisile kauba määratud tarneaadressile.

6.1.1. Tooted jõuavad Eesti piires Kliendini hiljemalt 7 päeva jooksul. Suurem osa kaubavalikust toimetatakse Kliendini 2 tööpäeva jooksul.

6.2. Kliendil on võimalik valida nelja (3) erineva tarneviisi vahel

6.2.1. Eesti Post AS ELS kulleri vahendusel toodete kohaletoimetamine

6.2.2. DPD Eesti AS kulleri vahendusel toodete kohaletoimetamine

6.2.3. SmartPOST OÜ pakiautomaatide vahendusel toodete kohaletoimetamine

 

7. Tellimuse tühistamine ja raha tagastamine

7.1. Klient saab tühistada sooritada tellimuse igal ajal enne Tellimuse “Postitatud” staatust. Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vabas vormis teade e-posti aadressile lauri@yamahakeskus.ee. Sellisel juhul kannab Veebipood Kliendile raha tagasi 14 päeva jooksul alates tellimuse tühistamise teate kättesaamisest

7.2. Kui tellimus on “Postitatud” staatuses, siis tellimust tühistada ei ole võimalik. Sellisel juhul peab Klient toimima kauba tagastamise reeglite järgi

7.3. Kui Klient ei ole tasunud tellimuskinnituse alusel 2 päeva jooksul sooritatud tellimuse eest, tühistab Veebipood tellimuse automaatselt.

7.4. Müüjal on õigus tühistada tellimust ühepoolselt juhul, kui tellitav kaup on mingil põhjusel otsas või mõnel muul põhjusel pole tarnitav. Sellisel juhul võtab Müüja ühendust Kliendiga ja pakub alternatiivseid tooteid. Alternatiivsete toodete mitte sobimisel Kliendile, tagastab 2 päeva jooksul tellimuse eest tasutud raha Kliendi pangakontole.

8. Kauba tagastamine

8.1. Eestis kehtivate seaduste alusel on Kliendil õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul ostu sooritamise hetkest. Taganemisavalduse edastamisel, tuleb Kliendil kaup tagastada.

8.2. Kaup tuleb tagastada vastavalt Müüja poolt määratud aadressile

8.2.1. Tooted tagastatakse aadressile Oja 19, Tallinn, 13516, Harjumaa

8.3. Kauba tagastamine on lubatud üksnes siis, kui on säilinud arve tellimuse eest, toote pakend, toode ei ole rikutud, määrdunud ega kulunud. Hinnangu toote tagastamise sobivuse kohta annab Müüja.

8.4. Kauba tagastamisel tagastab Müüja Kliendi pangaarvele tellimuse eest tasutud raha (s.h transport) esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest kauplejani.

8.5. Kauba tagastamine Müüjale toimub Kliendi omakuludega ja Müüja ei kompenseeri Kauba tagastamisega seonduvaid kulusid. Tagastamisega seonduvad kulud ei ületa 10 eurot

8.6. Kauba vahetamise korral, tagastab Klient Müüjale kauba omakuludega.

8.7. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu s.h kohaletoimetamine Müüja

8.8. Kui Klient otsustab kasutada taganemisõigust, siis on ta kohustatud avama toote pakendi ettevaatlikult ja seda rikkumata. Kui selgub, et toode on kahjustatud Kliendi süülise käitumise või mitteotstarbelise kasutamise tõttu, siis Müüjal on õigus tasaarveldada toote väärtuse vähenemise Kliendile tagastamisele kuuluvast summast.

9. Pretensiooni esitamine ja nõutele mitte vastavate toodete tagastamine

9.1. Vastavalt kehtivale VÕS-le on Kliendil õigus esitada pretensiooni kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, kusjuures kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul on eelduseks, et see oli olemas toote ostmise hetkel. Defekti iseloomu peab välja selgitama Müüja

9.2. Kui toote defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist. Parandamise võimatuse või ebamõistlikkuse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist või raha tagastamist.

9.3. Toote nõuetele mittevastavuse korral peab Klient 60 päeva jooksul saatma kaebuse e-maili aadressile lauri@yamahakeskus.ee, mis sisaldab Kliendi nime ja kontaktandmeid, kaebuse esitamise kuupäeva, tootel ilmenud defekti kirjelduse võimalusel koos piltmaterjaliga, tellimuse number või arve number ja nõude suurus Müüja suhtes.

9.4. Kaebus peab olema esitatud hiljemalt 60 päeva jooksul alates puuduse ilmnemisest, vastasel juhul kaotab Klient õiguse nõuda Müüjalt toote parandamist või asendamist.

9.5. Müüja ei vastuta defektide eest, millised on põhjustatud Kliendi hoolimatuse ja mitteotstarbelise käitumise tõttu. Samuti ei vastuta Müüja toote loomuliku füüsilise kulumise eest, kui toodet on kasutatud tavapäraselt.

10. Vääramatu jõud, vastutus ja muud tingimused

10.1. Müüja ja Klient vastutavad käesolevate tingimuste rikkumise tagajärjel tekkinud kahju eest Eesti Vabariigi seadustes sätestatud ulatuses ja juhtudel.

10.2. Osapooled ei vastuta teise osapoole ees ja tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks, mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud tegevuse põhjus ei ole kõnealuse osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

10.3. Müüja ei kompenseeri Kliendile moraalset kahju, milline võib tekkida muutes käesolevaid tingimusi, hindasid, tarneaegasid jt tingimusi käesolevate tingimuste raames.

10.4. Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks ettenähtud korras.

10.5. Müüja jätab endale õiguse saata Kliendi e-posti aadressile uudiskirju, kui Klient on registreerimise käigus või kontohalduses avaldanud nimetatud soovi.

10.6. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

10.7. Erimeelsuste korral, püüavad osapooled lahendada need läbirääkimiste teel. Nende võimatuse korral on Kliendil õigus enda õiguste kaitseks pöörduda kohtusse või Tarbijakaitseametisse.